Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

image_pdfimage_print

Jak ubiegać się o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego
Od 1 października 2008 roku rozpocznie się wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Zastąpią wypłacane obecne zaliczki alimentacyjne. Można już składać wnioski o nową formę pomocy.
Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat, pod warunkiem, że uczy się w szkole lub szkole wyższej. Z kolei na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie połaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez ograniczeń, co do jego wieku.

  • Wniosek o przyznanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego należy złożyć nie u komornika, lecz bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie ul.Piłsudskiego 22 (1 piętro).
  • Jeśli osoba zainteresowana zamierza złożyć wniosek po 30 września, musi pamiętać, że świadczenia zostaną jej przyznane od miesiąca złożenia kompletnego wniosku. Nie ma też możliwości otrzymania świadczeń wstecz za miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku.
źródło: www.gazetaprawna.pl