Światowy Dzień Wody – Rozmowa z Pawłem Pikulą – prezesem Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

image_pdfimage_print

22 marca jest Światowy Dzień Wody, który przypomina jak ważna i niezbędna do życia jest woda. Polska infrastruktura wod.-kan. mogłaby opleść glob ziemski ponad 12 razy – to łącznie niemal 500 000 km sieci. Czy jednak w Polsce możemy być spokojni o wodę w kranie? Jak wygląda obecna sytuacja sieci będącej częścią infrastruktury krytycznej? Niestety pojawiło się poważne zagrożenie strukturalne w skali kraju.

Biuro Prasowe Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Poniżej przedruk z gazety „Głos Ziemi Bychawskiej” luty 2023 nr 1 (324)

Rozmowa z Pawłem Pikulą – prezesem BPK

27 listopada 2022 roku minęło 4 lata od objęcia przez Pana stanowiska prezesa Bychawskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Co na przestrzeni tych kilku lat udało się zrealizować?

Moim zdaniem bardzo wyraźnie poprawił się potencjał techniczny przedsiębiorstwa. Przed czterema laty stanęliśmy przed koniecznością wycofania wyeksploatowanych pojazdów i zastąpienia ich nowymi lub używanymi, ale w dobrym stanie technicznym. Zostały zakupione między innymi: dwie śmieciarki o pojemności 22 m3 każda, śmieciarka o pojemności 7 m3 tzw. satelitarna (do pracy w trudnym terenie), samochód – hakowiec do transportu kontenerów, samochód asenizacyjny ze zbiornikiem o pojemności beczki 17 m3, dwa ciągniki komunalne o mocy 49 KM i 24 KM, dwa samochody dostawcze tzw. brygadówki, koparko-ładowarka i minikoparka. Zakupy te sfinansowano ze środków własnych przedsiębiorstwa, w ramach leasingu operacyjnego oraz dofinansowania z budżetu Gminy Bychawa w wysokości 100 tysięcy złotych. Łączna wartość zakupionych i wyleasingowanych środków transportu przekracza 2 miliony złotych.

Niemniej konieczne było doposażenie w sprzęt specjalistyczny. Zakupione zostały między innymi: zgrzewarka doczołowa do rur PE, urządzenie do udrażniania kanalizacji, dwie zamiatarki ciągnikowe, rębak do gałęzi, dwie kosiarki ciągnikowe, kosiarka samojezdna – o łącznej wartości ponad 200 tysięcy złotych.
Udało się zrealizować kilka bardzo ważnych, niezbędnych inwestycji. Najbardziej kosztowna była „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bychawie”. Zadanie zostało zakończone w 2022 roku, a łączny koszt wyniósł ponad 1 milion złotych. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (47,79% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji, 50,00% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach).

Na początku tego roku zakończono „Budowę instalacji fotowoltaicznych na ujęciach wody i oczyszczalni ścieków na potrzeby BPK Sp. z o.o.”. Łączna moc wybudowanych 5 instalacji wynosi 191,475 kW. Inwestycja kosztowała ponad 600 tysięcy złotych (netto) i jest dofinansowana kwotą ponad 250 tysięcy złotych z Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Kolejne, ważne inwestycje zrealizowane w ciągu minionych 4 lat to modernizacje ujęć wody w Zaraszowie i Gałęzowie-Kolonii Drugiej oraz wykonanie pompowni sieciowej w Woli Dużej-Kolonii. Przestarzałe i awaryjne urządzenia zostały zastąpione nowoczesnymi zestawami pompowymi z systemem zdalnego monitoringu, co pozwala na szybkie reagowanie na różnego rodzaju sytuacje awaryjne. Wybudowana pompownia rozwiązała problemy z zasilaniem w wodę miejscowości Osowa, Osowa-Kolonia i Olszowiec. Koszt tych zadań wyniósł prawie 900 tysięcy złotych, z czego 750 tysięcy złotych zostało sfinansowane z budżetu Gminy Bychawa.

W 2020 roku wykonano częściową modernizację oczyszczalni ścieków, polegającą na montażu nowoczesnego agregatu prądotwórczego i systemu automatycznej kontroli napływu ścieków oraz wymianie systemu czujników monitorujących proces oczyszczania. Zadanie o wartości prawie 300 tysięcy złotych sfinansowano pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Co uważa Pan za największy sukces?

Według mnie za sukces można uznać realizację dwóch wcześniej wymienionych inwestycji, czyli modernizację PSZOK i budowę instalacji fotowoltaicznych. Cieszą pozyskane środki zewnętrzne w wysokości blisko 1 miliona złotych. W przypadku fotowoltaiki bardzo istotne są oszczędności kosztów coraz droższej energii elektrycznej, które według szacunków powinny wynieść 150 tysięcy złotych rocznie.
W wymiarze nieinwestycyjnym, może nie sukces, ale istotny postęp widzę w jakości naszych usług.

Doposażenie przedsiębiorstwa w nowoczesny sprzęt pozwala nam poszerzyć ofertę i poprawić skuteczność naszego działania. Wprowadziliśmy również szereg udogodnień dla interesantów, np. system powiadamiania sms, możliwość płatności kartą bankową w kasie, usługę wykonania przyłącza w wygodnej dla klienta formie „zaprojektuj i wybuduj”. Zdajemy sobie sprawę, że mamy w tym obszarze jeszcze wiele do zrobienia. Wprowadzenie kolejnych usprawnień, takich jak planowany w przyszłości zdalny odczyt wodomierzy, wymaga czasu i dużych nakładów finansowych. Póki co nasze niedoskonałości organizacyjne staramy się nadrobić zwykłą ludzką życzliwością i liczymy na wyrozumiałość naszych klientów.

Były jakieś trudne momenty, decyzje?

Na pewno taką trudną sytuacją była epidemia Covid-19. W okresie dużego zagrożenia epidemicznego konieczne było zapewnienie ciągłości świadczenia niezbędnych usług. Jestem pełen uznania dla pracowników, że w tych niezwykle trudnych warunkach wykazali się bardzo odpowiedzialną postawą. Niestety bardzo smutnym dla nas wspomnieniem tego czasu jest to, że na skutek zakażenia koronawirusem, jeden z naszych kolegów odszedł od nas na zawsze.

Kolejnym trudnym momentem dla przedsiębiorstwa – jak i dla nas wszystkich – był wybuch wojny na Ukrainie, a przez to galopujący wzrost inflacji przekładający się na ceny paliw, materiałów i usług oraz energii elektrycznej. Tak niespodziewany wzrost kosztów spowodował konieczność ograniczenia wydatków na zaplanowane zadania remontowo-inwestycyjne.

Co znajduje się na liście kolejnych planów inwestycyjnych?

Nasze plany inwestycyjne są przygotowywane po analizie potrzeb i możliwości pozyskania środków zewnętrznych. W tym roku planujemy składanie aplikacji w konkursie i bardzo liczymy na pozyskanie dofinansowania na termomodernizację naszej siedziby przy ul. Macieja Rataja 6.

Naszym zamiarem jest też instalacja zdalnego systemu odczytu wodomierzy. Jest to bardzo potrzebnym i korzystnym rozwiązaniem – zarówno dla nas, jak i naszych klientów. Wdrożenie tego systemu jest jednak bardzo kosztowne – realizację projektu warunkuje pozyskanie dofinansowania.

Kolejne planowane inwestycje to modernizacja ujęcia wody w Bychawie, kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa przepompowni sieciowej w Starej Wsi i budowa hali magazynowo-garażowej przy ul. Antoniego Budnego w Bychawie. Na te zadania mamy przygotowane projekty techniczne. Zakres i termin ich realizacji uzależniony jest również od pozyskania środków zewnętrznych.

rozmawiała Sylwia Paćkowska