Szkolenia dla beneficjentów projektu 8.3

image_pdfimage_print

Urząd Miejski w Bychawie informuje, że w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22 (parter) odbędą się szkolenie z podstaw obsługi komputera w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bychawa” w ramach Działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, 2007-2013 „Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obecność na szkoleniu jest obowiązkowa. Uczestnictwo w szkoleniu jest podstawą do otrzymania sprzętu komputerowego wraz z przyłączem Internetowym.

Harmonogram szkoleń:

– grupa I – 15.02.2014 r. i 16.02.2014 r. w godzinach 8.00-14.00

– grupa II – 15.02.2014 r. i 16.02.2014 r. w godzinach 14.00-20.00

– grupa IV – 17.02.2014 r. i 18.02.2014 r. w godzinach 14.00-20.00

– grupa III – 22.02.2014 r. i 23.02.2014 r. w godzinach 8.00-14.00

– grupa V – 22.02.2014 r. i 23.02.2014 r. w godzinach 14.00-20.00