Szkolenie związane z WWW dla przedsiębiorców

Podstawowe informacje

Projekt Mikro i Mała firma w sieci Internet realizowany jest w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

W ramach Projektu organizowane będą 96 godzinne kursy obejmujące wykłady, warsztaty i ćwiczenia zawierające techniczne i merytoryczne aspekty potrzebne do stworzenia i administrowania stroną WWW, umiejętnego posługiwania się programami grafiki komputerowej oraz technikami marketingu i promocji z wykorzystaniem Internetu.

JAK
STWORZYĆ, ZARZĄDZAĆ I PROMOWAĆ
SWOJĄ STRONĘ WWW?

Zapraszamy na cykl szkoleń aż w 80 % współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej organizowanych w Lublinie, Białej Podlaskiej i Zamościu, których głównymi modułami są:

1. Projektowanie stron WWW
2. Grafika komputerowa
3. CMS w praktyce
4. Narzędzia marketingu i promocji w Internecie

Adresaci szkolenia

Do uczestnictwa w szkoleniach zapraszamy:

 przedsiębiorców oraz ich pracowników z woj. lubelskiego (mających tutaj siedzibę, oddział lub filię)  z sektora mikro i małych przedsiębiorstw.

PROGRAM

I) PODSTAWY PROJEKTOWANIA STRON WWW

1. Internet a przemysł czasu wolnego – standardy, tendencje, przewidywane kierunki rozwoju 1 H
2. Co to jest CMS (system zarządzania treścią), do czego służy i dlaczego warto z niego skorzystać? 1H
3. Najpopularniejsze CMS-y – różnice. Czym się kierować przy wyborze? 1H
4. Warsztat pracy webmastera 1H
5. Planowanie struktury i zawartości strony 1H
6. Podstawy XHTML 3 H
7. Postawy CSS 4 H
8. Budowa pierwszej strony tymczasowej 8 H
9. Dodawanie stylów do pierwszej strony www 3 H
10. Przedstawienie innych przykładowych technologii webowych 1 H

II) GRAFIKA KOMPUTEROWA

1. Wizerunek Firmy w Internecie 2 H
2. Od czego zacząć tworzenie projektu strony internetowej? Planowanie struktury i organizacja elementów na stronie internetowej, rodzaje layoutów, tendencje i trendy w projektowaniu 4 H
3. Tworzenie elementów graficznych , dodawanie tła, elementów nawigacji (tworzenie menu, przycisków, paneli), umieszczanie obrazków 4 H
4. Umieszczanie tekstu w projekcie, dodawanie i przekształcanie elementów tekstowych – tytuł, nawigacja, dłuższe partie tekstu zastępczego, wybór czcionki odpowiedniej do Internetu 4 H
5. Przygotowywanie zdjęć na stronę internetową, podstawy korekcji obrazów 5 H
6. Jak uatrakcyjnić grafikę na stronie internetowej? 3 H
7. Przenoszenie projektów graficznych do internetu 2 H

III) CMS W PRAKTYCE

1. Instalacja i podstawowa konfiguracja CMS
2. Podstawy obsługi CMS
3. Wygląd serwisu – motywy, edycja zawartości serwisu
4. Wprowadzamy zawartość na naszą stronę
5. Wybrane funkcjonalności – instalacja dodatków
6. WordPress – źródła informacji i dokumentacja
7. Administracja CMS-em

IV) NARZĘDZIA MARKETINGU I PROMOCJI W INTERNECIE

1. PR jako narzędzie kształtowania informacji tworzących pozytywny wizerunek z Firmą 3 h
2. Pozycjonowanie strony internetowej (SEO) 5 h
3. Pozyskiwanie linków zewnętrznych 3 h
4. SEM – płatna reklama np. Google Adwords 3 h
5. E-commerce 3 h
6. Inne formy marketingu i promocji w internecie 2 h
7. Prawne aspekty działań reklamowych w Internecie 1 h
8. Mierzenie skuteczności działań internetowych 2 h
egzamin

 

ŁĄCZNIE GODZIN 96

Warunki uczestnictwa

 

 

Rezerwacja miejsca na kurs odbywa się poprzez zgłoszenie on-line na stronie: www.efs.seka.pl lub poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w Biurze Projektu.

O przyjęciu na szkolenie decydują następujące kryteria:

Kryterium I – dostarczenie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów – do pobrania na stronie projektu – (zgodnie z wytycznymi projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej) w wersji papierowej na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Kryterium II – projektodawca uwzględni pierwszeństwo przystąpienia do projektu kobietom – dla nich zagwarantowane będzie 60% miejsc.

Kryterium III – projektodawca uwzględni pierwszeństwo przystąpienia do projektu mikro przedsiębiorstwom – dla nich zagwarantowane będzie 60 % miejsc.

Kryterium IV – kolejność zgłoszeń – wówczas gdy liczba zgłoszeń spełniająca pierwsze trzy kryteria przewyższać będzie liczbę miejsc na dane szkolenie (data i godzina dostarczenia wszystkich, wymaganych dokumentów do biura projektu).

Opłata za kurs

SZKOLENIE AŻ W 80 % WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ!!!

Wkład Uczestnika wynosi tylko 20 % wartości szkolenia: Ok. 475.78 zł / osobę

rejestracaja pod linkiem: https://efs.seka.pl/pl/495/zgloszenie?kurs=115&miasto=24&tid=3479&lm=1