trwa nabór wniosków o objęcie dożywianiem dzieci w roku szkolnym 2012/2013

Burmistrz Bychawy informuje mieszkańców gminy, że trwa nabór wniosków o objęcie dożywianiem dzieci w roku szkolnym 2012/2013.

W przypadku ubiegania się o powyższą formę pomocy dochód netto na osobę w rodzinie za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie może przekraczać od października 2012r. 798 zł na osobę.

Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów potwierdzających wysokość dochodu netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, m.in. zaświadczenia lub oświadczenie o dochodzie z pracy zarobkowej (umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło), pracy dorywczej, renty, emerytury, gospodarstwa rolnego (250zł z ha przeliczeniowego)  lub z innych tytułów, potwierdzenie otrzymywanych alimentów.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bychawie,  ul. M. J. Piłsudskiego 22, 23-100 Bychawa  lub za pośrednictwem szkół.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Bychawie pod numerem telefonu (81 566 01 27; 81 566 12 65) oraz dyrektorzy szkół.