Trwają prace na ul. Mikołaja Pileckiego w Bychawie

W ramach podpisanej umowy na modernizację ul. Mikołaja Pileckiego w Bychawie. W roku bieżącym przebudowane zostanie 600 mb., będzie to pierwszy etap przedsięwzięcia. Obejmie on odcinek od wjazdu na ruiny pałacu do oczyszczalni ścieków.

W najbliższych latach planuje się remont całej tzw. małej obwodnicy Bychawy tj. począwszy od okolicy dawnego dworu Budnego, przez Wincentówek, aż do skrzyżowania z drogą powiatową Bychawa-Lublin.