Tu mieszkam, tu żyję – mulitimedialny spacer po mojej miejscowości

image_pdfimage_print

Bychawskie Towarzystwo Regionalne
Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie
Bychawskie Centrum Kultury
zapraszają do udziału w konkursie:
Tu żyję, tu mieszkam – multimedialny spacer po mojej miejscowości

Regulamin konkursu

1. Adresaci:
Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Bychawa, w tym do uczniów szkół: podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.
2. Cele konkursu:
– przedstawienie najciekawszych miejsc, osób, wydarzeń związanych z regionem w oryginalny sposób,
– promocja naszej Małej Ojczyzny,
– popularyzowanie wiedzy o przeszłości i współczesności regionu wśród młodzieży szkolnej
i społeczeństwa lokalnego.
3. Zasady organizacyjne i terminy:
– Do konkursu mogą przystąpić osoby bądź kilkuosobowe zespoły, które, realizując temat, zaprezentują swoją miejscowość (miejsca, osoby, zdarzenia, itp.) w formie multimedialnej (film, prezentacja multimedialna, audycja radiowa, witryna www, reklama wizualna typu: billboard, folder)
– Prace konkursowe, zarejestrowane na odpowiednim nośniku (płyta CD, DVD, dysk przenośny) należy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie w terminie do 30 listopada 2009 r.
– Konkurs zostanie rozstrzygnięty a nagrodzone prace zaprezentowane szerszej publiczności podczas XII Spotkań Regionalnych w dniu 10 grudnia 2009 r. o godz. 14.00 w Bychawskim Centrum Kultury.
Informujemy, że w programie tegorocznych Spotkań przewidziano również promocję zbioru kart pocztowych:  „Bychawa i okolice w grafice i fotografii” oraz promocję książki "Studia nad ziemiaństwem w XIX i XX w."  pod red. A. Koprukowniaka i Z. Gołębiowskiej.
Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Spotkań Regionalnych przekażemy w późniejszym terminie.