Uczestnicy projektu „Eko-Energia w gminie Bychawa

image_pdfimage_print

Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od Urzędu Miejskiego w Bychawie, realizacja montażu paneli fotowoltaicznych zostanie przesunięta w czasie. W chwili obecnej nadal trwa procedura wyboru wykonawcy. Opóźnienia realizacji zadania wynikają z faktu wniesienia w dniu 19 kwietnia 2021 r., przez jednego z Oferentów, odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie. Odwołanie to zostało rozpoznane (po prawie 2 miesiącach) na rozprawie w dniu 7 czerwcu 2021 r., a orzeczenie oddalające odwołanie zostało ogłoszone  ustnie 4 dni później.

Odpis wyroku przekazany został do Urzędu Miejskiego w Bychawie (mimo wielu próśb telefonicznych oraz pisma skierowanego do Prezesa KIO) po upływie ponad miesiąca tj. dnia 13 lipca 2021 r. Wykonując wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, Gmina Bychawa powtórzyła czynności oceny ofert, w tym zwróciła się o ponowne złożenie pisemnych wyjaśnień. Dnia 19 sierpnia 2021 r. Gmina Bychawa ponownie dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, a informację o tym fakcie zamieściła w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zaistniała sytuacja wynika z obowiązujących procedur związanych ze stosowaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Po opublikowaniu ogłoszenia o wyborze oferty, urząd otrzymał telefoniczną informację, że z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynku producentów i dostawców poszczególnych elementów instalacji fotowoltaicznych niemożliwa wydaje się realizacja zadania w ciągu zakładanego pierwotnie okresu 2 miesięcy  (oferta złożona w dniu 8 kwietnia 2021r. zakładała montaż instalacji od dnia podpisania umowy do końca czerwca 2021r.).

Z tych powodów dotrzymanie terminu, który był deklarowany przez zastępcę burmistrza podczas sesji Rady Miejskiej w Bychawie, jest niewykonalne. Wiedzę o trudnościach związanych z zakupem i dostawą podzespołów Urząd Miejski w Bychawie pozyskał po upływie ponad miesiąca od udzielenia informacji na temat stanu realizacji projektu. Z uwagi na powyższe, wiedza posiadana i przekazana dnia 30 czerwca 2021 r. jest, z przyczyn na które Urząd Miejski w Bychawie nie ma wpływu, nieaktualna. Za powstałą sytuację przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, po podpisaniu umowy z wykonawcą zostaną Państwo poinformowani o dacie realizacji montażu instalacji.