Uczniowski Klub Pływacki Bychawa zostanie dofinansowany dotacją z budżetu gminy w kwocie 25 000,00 zł

image_pdfimage_print

BIP: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=87&p1=szczegoly&p2=1606079

OSSO.524.2.2021, Bychawa, dnia 23.03.2021 r.

OGŁOSZENIE

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (pływanie)

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej ogłoszonym w dniu 24.02 2021 r. został wybrany niżej wymieniony oferent:

1. Uczniowski Klub Pływacki Bychawa z siedzibą: Podzamcze 2, 23-100 Bychawa do realizacji zadania: „Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku w zakresie pływania”.

Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy).

/-/ Burmistrz Bychawy
Janusz Urban