Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

image_pdfimage_print

Kontakt

Bychawa, ul. Szkolna 8

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” został założony 7 lutego 2001 roku z inicjatywy nauczycieli wychowania fizycznego: Artura Płazy i Waldemara Kota.

Zarząd: Ewa Cichocka – prezes (od maja 2009 r.) Maria Słowińska – Lenarcik – sekretarz, Waldemar Kot, Joanna Kalicka, Elżbieta Głąb – członkowie.

Liczba członków: 18 osób

Cele statutowe: planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców, sponsorów i sympatyków Klubu; angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej; uczestniczenie w imprezach sportowych, turystycznych i rekreacyjnych; organizowanie zajęć sportowych, współzawodnictwa sportowego i różnorodnych form turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży niedostosowanej społecznie; propagowanie działań sportowych i rekreacyjnych, jako formy profilaktyki uzależnień.