Uczniowski Klub Sportowy „Podkowa”

image_pdfimage_print

Kontakt

Bychawa, ul. Szkolna 8 (Szkoła Podstawowa w Bychawie)

Tel. 81 56 60 142

sporcik@op.pl

Inicjatywę założenia uczniowskiego klubu w naszym mieście podjęła wraz z innymi nauczycielami wychowania fizycznego Krystyna Kostrzewska w 1995 roku. Pierwsze zebranie założycielskie odbyło się 5 czerwca 1995 roku. Od 2004 roku klub nosi nazwę UKS „Podkowa”. Począwszy od 2004 roku klub ubiega się i otrzymuje dotacje z budżetu gminy na zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki, które przeznaczane są na organizację zajęć pozaszkolnych.

Zarząd: Krystyna Kostrzewska – prezes, Andrzej Miszczak – sekretarz, Anna Milanowska, Anna Nawrocka, Marzena Kasperek – członek

Liczba członków: 120

Cele statutowe: Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkół oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców, sponsorów i sympatyków; angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych; uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim; organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej, umysłowej.