Udało się! Mamy kolejne 16 milionów złotych na inwestycje, które zwiększą komfort życia w naszej gminie.

image_pdfimage_print

Pieniądze te pozwolą na:

 • budowę nowego dworca w Bychawie
 • modernizację 17 km dróg w Bychawie i na terenie gminy
 • budowę nowego parkingu na 100 miejsc przy kościele w Bychawie.

Wszystko to będziemy mogli zrealizować dzięki dofinansowaniu, które Gmina Bychawa otrzymała z Polskiego Ładu.

Więcej szczegółów

BYCHAWA

Rozwój układu komunikacyjnego w mieście Bychawa poprzez przebudowę dróg, chodników, budowę parkingu i dworca komunikacji publicznej oraz oświetlenia drogowego

Realizacja inwestycji pozwoli na poprawienie nawierzchni dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Bychawa:

 1. Przebudowa ulicy Orzeszkowej – dr. wewn. dz. nr 924 – 156 mb.
 2. Przebudowa ciągu ulic Batalionów Chłopskich, Ściegiennego – dr. wewn. dz., nr 832, 844 – 317 mb.
 3. Przebudowa drogi gminnej nr 107204L ul. Ks. D. Maja z dojazdem na dz. 845, oświetleniem drogowym 11 słupów, oraz z budową parkingu na dz. nr. 824/2 – 328 mb, 12 opraw oświetleniowych, 100 miejsc parkingowych w tym dla niepełnosprawnych – 5 szt.
 4. Przebudowa ul. Kościuszki z dojazdami – droga wewn. dz. nr 421, 433, 435 – 227 mb.
 5. Przebudowa ulic Andersa, Sikorskiego, Baczyńskiego dr. wewn. dz. nr 1229/1, 1259, 1260 ‑  568 mb.
 6. Przebudowa drogi gminnej nr 107142L ul. Wyspiańskiego – 596 mb.

Zakres przebudowy dróg w ramach inwestycji: wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 8cm, z chodnikami z kostki brukowej gr. 6 cm, na zjazdach gr. 8 cm ograniczonych krawężnikami oraz obrzeżami. Szerokość chodnika zmienna wynikająca z szerokości działek stanowiących pas drogowy (w ul. Orzeszkowej bez chodników). W ciągu dróg zostaną także zastosowane oznaczenia i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Parking o nawierzchni przejazdowej z asfaltobetonu gr. 8 cm, miejsca postojowe z betonowych płyt ażurowych gr. 10 cm, rodzaje nawierzchni ograniczone krawężnikami oporowymi. 

Drogi te stanowią uzupełnienie dostępu mieszkańców i przedsiębiorców do sieci dróg powiatowych i wojewódzkich.

Budowa dworca komunikacji publicznej na działce nr 1338 przy ul. Piłsudskiego 46 w Bychawie składającego się z elementów: 4 stanowiska z  wiatami przystankowymi  dł.  6 m, plac postojowy, stojaki rowerowe, tablica informacyjna, budynek higieniczno-sanitarny, monitoring, oświetlenie, przyłącza do sieci elektroenergetycznej, oraz wod-kan.

Celem przedmiotowego projektu jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na obszarach miasta Bychawy, a także zwiększenie dostępności służb ratunkowych oraz do infrastruktury społecznej i kulturalnej. Łączna długość dróg do przebudowy: 2,192 km, liczba opraw oświetlenia drogowego 12 szt., liczba miejsc parkingowych: 100 szt., dworzec komunikacyjny 1 szt.

Przewidywany okres realizacji inwestycji:  Powyżej 12 miesięcy.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.07.2024 r.

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 5.263.749,71

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 263.849,71

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,01%

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4.999.900,00

GMINA BYCHAWA

Rozwój układu komunikacyjnego w gminie Bychawa poprzez przebudowę dróg wiejskich.

Realizacja inwestycji pozwoli na poprawienie nawierzchni dróg oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie gminy Bychawa:

 1. Przebudowa dróg gminnych nr 107173L, 107238L w m. Bychawka Trzecia-Kolonia – 1567mb,
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 107236L w m. Osowa – 1107 mb,
 3. Przebudowa drogi gminnej nr 107180L w m. Osowa ‑ 518 mb,
 4. Przebudowa drogi gminnej nr 107218L w m. Stara Wieś Druga ‑ 775 mb,
 5. Przebudowa drogi gminnej nr 107214L w m. Józwów‑ 530 mb,
 6. Przebudowa drogi gminnej nr 107227L w m. Gałęzów ‑ 760 mb,
 7. Przebudowa drogi gminnej nr 107242L w m. Olszowiec-Kolonia ‑ 455 mb,
 8. Przebudowa drogi gminnej nr 107208L w m. Leśniczówka ‑ 296 mb,
 9. Przebudowa drogi gminnej nr 107132L w m. Łęczyca ‑ 1050 mb,
 10. Przebudowa drogi gminnej nr 107229L w m. Skawinek, Olszowiec  ‑ 754 mb,
 11. Przebudowa drogi gminnej nr 107233L w m. Osowa-Kolonia ‑ 264 mb,
 12. Przebudowa drogi gminnej nr 107236L w m. Bychawka Druga-Kolonia ‑ 1570 mb,
 13. Przebudowa drogi gminnej nr 107237L w m. Bychawka Druga-Kolonia ‑ 840 mb,
 14. Przebudowa drogi gminnej nr 107241L w m. Bychawka Pierwsza‑ 1570 mb,
 15. Przebudowa drogi na działkach 178/3, 178/4 w m. Wola Duża ‑ 635 mb,
 16. Przebudowa drogi gminnej nr 107207L w m. Podzamcze ‑ 830 mb,
 17. Przebudowa drogi gminnej nr 107215L w m. Wola Gałęzowska-Kolonia ‑ 1320 mb.

Zakres przebudowy dróg w ramach inwestycji: wykonanie wzmocnienia podbudowy kruszywem łamanym oraz wykonania nawierzchni asfaltowej o grubości min. 8 cm., wykonane mijanek oraz poboczy gruntowych ulepszonych kruszywem o szerokości wynikającej z szerokość działek stanowiących pasy drogowe.

Celem przedmiotowego projektu jest przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich gminy Bychawy, a także zwiększenie dostępności służb ratunkowych oraz do infrastruktury społecznej i kulturalnej. Wnioskowana sieć dróg położona jest w terenach zabudowanych a jej modernizacja znaczenie poprawi jakość życia mieszkańców. Dotychczasowa nawierzchnia to w przeważającej części nawierzchnia zdegradowana tłuczniowa – ruch pojazdów jest utrudniony zwłaszcza w miesiącach wiosennych i jesiennych oraz uciążliwy w miesiącach letnich. Jest to uzupełnienie dostępu mieszkańców do sieci dróg publicznych powiatowych i wojewódzkich. Łączna długość dróg do przebudowy: 14,841 km.

Przewidywany okres realizacji inwestycji:  Powyżej 12 miesięcy.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31.07.2024 r.

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 11.130.750,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 557.750,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,01%

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 10.573.000,00