Ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej

2014-10-14 mobilne punky informacyjneW ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu.

Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii uropejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

W dniu 21 października br. (wtorek), konsultanci będą do dyspozycji mieszkańców Bychawy od godziny 9.00 do 11.30, w Urzędzie Miasta przy ul. Partyzantów 1.

Osoby zainteresowane funduszami europejskimi będą mogły skorzystać z ich wiedzy. 

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 

 
2014-10-14 flagi loga MPI
Informacje podane przez Punkt Informacyjny nie są oficjalnym stanowiskiem Instytucji Zarządzających Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania roszczeń. Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędną interpretację udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.