Umowa na wykonanie 628 instalacji solarnych podpisana!

image_pdfimage_print

2014-01-09 10.46.269 stycznia 2014 r. w sali ślubów Urzędu Miejskiego w Bychawie została zawarta umowa z firmą „NOVUM” Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz” z siedzibą w Krośnie na projektowanie i montaż instalacji solarnych na terenie gmin: Bychawa, Bełżyce i Zakrzew. Po stronie zamawiającego umowę podpisali: Janusz Urban Burmistrz Bychawy, Paweł Pikula Starosta Lubelski, dr Robert Wójcik Wicestarosta Lubelski oraz Teodora Zaręba Wójt Gminy Zakrzew – Lider Projektu.

 

Przypominamy, że zadanie to realizowane jest w ramach projektu „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie gmin Bełżyce, Bychawa i Zakrzew w Powiecie Lubelskim”, finansowanego z RPO WL w ramach umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Gminą Bychawa, Gminą Zakrzew i Powiatem Lubelskim.

W ramach projektu zostanie wykonanych 628 sztuk instalacji w budynkach osób prywatnych, w tym 400 na terenie Gminy Bychawa. Na terenie naszej gminy, z ramienia Powiatu Lubelskiego, zostaną założone instalacje solarne do podgrzewania zimnej wody użytkowej w następujących instytucjach służących lokalnej społeczności: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Bychawie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bychawie oraz budynku Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej.

2014-01-09 10.32.39 

W niedalekiej przyszłości zostanie zorganizowane spotkanie z mieszkańcami, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie oraz wpłacili I ratę udziału w kosztach inwestycji, zgodnie z zawartą umową.

 

W miesiącu styczniu br. rozpoczną się również prace projektowe, a w związku z tym każdego z mieszkańców uczestniczących w projekcie, odwiedzi osoba reprezentująca wykonawcę w celu wykonania projektu instalacji.

Jednocześnie kierujemy do Państwa prośbę o wyrozumiałość i jak najlepszą współpracę z osobami realizującymi zadanie.

2014-01-09 10.28.29 

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z koordynatorem projektu Urszulą Szacoń nr tel. 81 566 00 04 w. 20 lub inspektorem Andrzejem Kucharskim Tel. 81 566 00 04 w. 48, pracownikami Urzędu Miejskiego w Bychawie.

U.Sz.

2013-11-22 loga solary 550