Będą podpisywane umowy na wymianę kotła opalanego biomasą

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy zaprasza osoby, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w projekcie „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w trosce o środowisko naturalne na terenie Gminy Bychawa” i wpłaciły zaliczkę w kwocie 540 zł na wymianę kotłów na opalane biomasą, do podpisania umowy w dniach od 23 maja do 25 maja br. w Urzędzie Miejskim w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 w godz. od 10.00 do 18.00.
Do Urzędu w celu podpisania umowy na użyczenie budynku do prowadzenia prac budowlano-montażowych powinni stawić się wszyscy właściciele/ współwłaściciele nieruchomości, na której ma być dokonana wymiana kotła. Koniecznie proszę zabrać ze sobą dowód osobisty!
Osoby, które z ważnych powodów nie mogą przybyć w wyznaczonym terminie do Urzędu, proszone są o kontakt z pracownikami Urzędu pod nr tel. 81 566 00 04 wew. 20 oraz wew. 48 lub a-mailem solary@bychawa.pl w celu ustalenia odpowiedniego dla nich terminu.
Podpisywanie umów odbędzie się w godz. 10.00 – 15.15 w pokoju nr 31 (II piętro), natomiast po godz. 15.15 – w Punkcie Obsługi Interesanta (parter budynku Urzędu).