Uprawa maku w 2011 r.

Burmistrz Bychawy informuje o możliwości uzyskania zezwolenia na uprawę maku niskomorfinowego odmiany AGAT. Zgodnie z podjętą uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego nr VI/65/11 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa lubelskiego w 2011 r. – dla gminy Bychawa wynosi 3,00 ha. Zainteresowani uprawą maku powinni zwrócić się z wnioskiem o wydanie zezwolenia do Burmistrza Bychawy. Stosowne wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Bychawie w Punkcie Obsługi Interesanta.