Urząd Wojewódzki w Lublinie uruchomił procedury związane z szacowaniem i usuwaniem strat spowodowanych opadami deszczu

Informujemy, że mieszkańcy naszej gminy, których domostwo, gospodarstwo bądź uprawy doznały uszczerbku w wyniku ostatnich niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą zgłaszać straty w Urzędzie Miejskim w Bychawie. Więcej informacji oraz wzory oświdczeń na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie: www.luw.gov.pl . Termin składania oświadczeń – 6 czerwca (piątek) 2014 godz. 15.00. 
 
Zasady i tryb uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych – straty w rolnictwie
 
2014-05-22 Urząd Wojewódzki odszkodowania