Uwaga! Szczepienie lisów w dn. 16-21 kwietnia

image_pdfimage_print

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dotyczący szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie

Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. Nr 142, poz. 1509) na terenie województwa lubelskiego w dniach 16 – 21 kwietnia 2013 roku zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną
Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20 – 30 dawek na 1 km². Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych. 
Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka o wymiarach 30 mm x 9 mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym.
Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny.
Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarza weterynarii.
Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki.
Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

N i e  w o l n o  d o t y k a ć  s z c z e p i o n k i!

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Jerzy Zarzeczny