VI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 25 kwietnia

Informuję, że VI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 25 kwietnia (czwartek) 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Zgłaszanie interpelacji.
  3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
  4. Funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Bychawa.
  5. Ocena zasobów Pomocy Społecznej.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
    a) zmian w uchwale budżetowej na rok 2019.
  7. Sprawy organizacyjne.
  8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń