W Biuletynie Informacji Publicznej pojawiło się ogłoszenie o nieruchomości w Bychawie do oddania w najem

Data ogłoszenia: 2022-03-31. Termin składania ofert: 2022-04-21 23:59

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BYCHAWY

Działając   na   podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku o gospodarce  nieruchomościami (Dz.  U.  z  2021 r.   poz. 1899 z późn. zm.)  informuję,     iż  na   tablicy   ogłoszeń  w   budynku   Urzędu   Miejskiego w Bychawie  przy ulicy Partyzantów 1 zostały  wywieszone  na  okres  21  dni  wykazy  części  nieruchomości  położonej w Bychawie  przeznaczonej do oddania w najem.

Załączniki: