W setną rocznicę odzyskania niepodległości w Starej Wsi…

11 listopada 2018 roku to data szczególna – w tym dniu przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły podjęli szereg działań przygotowujących do obchodów tego wyjątkowego dnia. Były wycieczki, konkursy, ogólnopolskie śpiewanie hymnu państwowego, szkolny dzień biało-czerwony i… akademia patriotyczna pod tytułem „Pisk białego orła”, zaprezentowana w miejscowym kościele parafialnym, 11 listopada.

W występie wzięła udział dość liczna grupa dzieci:

  • członkowie rodziny: babcia – A. Kotuła, dziadek – M. Rozwałka, mama – K. Kanios, tata – S. Rozwód, dzieci: K. Sapuła, H. Budzyński, K. Lech
  • poeta – A. Rosowski
  • orzeł – E. Chrzanowska, zaborcy: A. Bryk, K. Skorek, M. Migryt
  • recytatorki: E. Sirko, K. Mróz oraz chór w składzie: W. Kasperek, J. Sękowska, K. Tworek, M. Kurdziel, E. Skorek, J. Mazurek, B. Sadło, a także solistki: mama i babcia, czyli Amelka i Karolina
  • dziewczynki tańczące z flagami: M. Migryt, L. Pytlak, K. Skrzypek, E. Chrzanowska, K. Skrzypek, A. Sirko, A. Bryk, N. Remuszka, K. Skorek
  • poczet sztandarowy w stałym składzie: A. Smolińska, N. Rozwód, P. Łaszcz.

Zdaniem licznie zgromadzonych widzów widowisko było imponujące, wszyscy uczestnicy odegrali swoje role perfekcyjnie. W tematykę niepodległościową wprowadziły dialogi członków tradycyjnej polskiej rodziny z ukrywającym się poetą. Wzruszały pięknie zaśpiewane piosenki, zmagania białego orła z zaborcami oraz układ taneczny z flagami. Miło było patrzeć jak wiele potrafią nasi uczniowie, ale ile pracy to kosztowało, wiedzą doskonale nauczyciele.

Pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia i głównym reżyserem oraz choreografem była Ewa Baran. Śpiew, muzyka i dekoracje to dziedzina Beaty Kuleszy, Grażyna Rakuś – wsparcie. Z pomocą pośpieszył też Jerzy Kusy – nasz nowy nauczyciel informatyki i techniki. Zajął się techniczną obsługą przedsięwzięcia – niewidoczny dla publiczności, z wysokości chóru obserwował rozwój sytuacji i włączał muzykę oraz motyw przewodni – pisk białego orła.

Podziękowania należą się też mamom naszych uczniów: Annie Chrzanowskiej za wykonanie kostiumu białego orła i Anecie Kisiewicz za dostarczenie nam brakujących strojów. Na podkreślenie zasługuje fakt zaangażowania p. Anety, mimo że jej dzieci nie brały udziału w akademii. Tym bardziej dziękujemy! Szczególne podziękowania kierujemy do mieszkanki Starej Wsi Drugiej Marii Sowy – mamy całkiem dorosłych już absolwentów naszej szkoły, za bezinteresowne uszycie flag wykorzystanych w układzie tanecznym. Za piękne zdjęcia z uroczystości, film i płyty z nagraniem występu dziękujemy Katarzynie Sulowskiej. Księdzu Kazimierzowi Kuśmierzowi składamy podziękowania za towarzyszenie nam i wsparcie w czasie próby, a także za pokazanie naszego przedstawienia „szerokiemu światu” na youtoube. Nie sposób pominąć w podziękowaniach p. kościelnego Mariana Wójtowicza, który przygotował młodym aktorom przestrzeń sceniczną (usuwając część ławek z kościoła) i udostępnił potrzebne rekwizyty.

Raz jeszcze WSZYSTKIM wielkie dzięki!

Grażyna Rakuś