Mieszkańcy gminy Bychawa, użytkownicy bychawskiego zalewu!

Informujemy, że w chwili obecnej na terenie zbiornika wodnego „Podzamcze”, zwanego bychawskim zalewem, trwają roboty budowlane. Prace będą trwały do końca maja. W trosce o bezpieczeństwo osób dotychczas korzystających z terenu zalewu, przypominamy, że obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie placu budowy. Chwilowe niedogodności, już wkrótce wynagrodzi nam nowe oblicze miejsca tak chętnie odwiedzanego przez mieszkańców.

W ramach projektu pod nazwą „Poprawa dostępności do obiektów dziedzictwa naturalnego poprzez zagospodarowanie przestrzeni przy Zalewie w Bychawie”, współfinansowanego ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2021 Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, wykonane zostaną między innymi nowe ścieżki z kratki trawnikowej ekologicznej, która zachowa naturalny krajobraz i pozwoli na dostęp do terenów wokół zalewu przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Nowe ławki, oświetlenie zasilane panelami fotowoltaicznymi, czy monitoring, a także sanitariaty zapewnią jeszcze większy komfort spacerowiczów. Modernizacja terenu wokół bychawskiego zalewu zwiększy poziom atrakcyjności, tego ważnego miejsca rekreacji nie tylko dla mieszkańców, ale i dla każdego, kto zechce odwiedzić nasze małe centrum świata. Za chwilowe utrudnienia przepraszamy.

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */