WARSZTATY – JAK ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ – 10 CZERWCA 2017

  • Przeraża cię dokumentacja niezbędna do rejestracji?
  • Nasze szkolenie może Cię przygotować nie tylko do rejestracji, ale i prowadzenia organizacji pozarządowej.
  • Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na bezpłatne warsztaty dotyczące zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych.
  • Warsztaty umożliwią Ci poznanie zasad zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych, w tym możliwych źródeł finansowania działalności.

 

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ ZE SZKOLENIA?

Zajęcia kierowane są do osób zainteresowanych powołaniem organizacji pozarządowej, osób działających w sektorze ekonomii społecznej, pracowników, wolontariuszy, członków podmiotów ekonomii społecznej oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zainteresowanych uruchomieniem działalności w sektorze ekonomii społecznej z terenu subregionu lubelskiego, tj. powiaty:, włodawski, łęczyński, lubelski, świdnicki, Miasto Lublin.

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanego i doświadczonego trenera Panią: Małgorzatę Kotowską.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Aby zapewnić uczestnikom odpowiedni komfort pracy, grupa szkoleniowa nie przekroczy 14 osób.

Zajęcia odbędą się w formie 1-dniowych warsztatów – 8 godzin dydaktycznych.

Zajęcia odbędą się w godz. od 9.00 do 16.00.

 

Tematyka:

– definicje 3 sektora, 
– rodzaje podmiotów w 3 sektorze,
– różnice pomiędzy fundacją a stowarzyszeniem, stowarzyszeniem zwykłym a rejestrowym,
– proc rejestracji organizacji,
– statut,
– możliwe źródła finansowania,
– praktyczne wskazówki, aspekty prawne, finansowe, rachunkowe działalności w sferze ES

 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA:

10 czerwca 2017 r. (sobota)

Inkubator Technologiczny, ul. Frezerów 3, 20-209 Lublin

 

PRZYJDŹ I POSZERZ SWOJĄ WIEDZĘ!

 

W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:

– materiały szkoleniowe

– catering

– zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

– bezpłatne wsparcie doradcze po szkoleniu

 

W celu dokonania zgłoszenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz:

– złożyć go osobiście w biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzonego przez Stowarzyszenie Modrzew:

ul. Racławicka 38-44 p. 307, 21-040 Świdnik

lub

– przesłać drogą mailową:  szkolenia@modrzew.org

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Zgłoszenia należy przesyłać do 5 czerwca 2017 r. 

Osoby, które nie są klientami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, tj nie korzystały dotychczas ze wsparcia oferowanego w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” do zgłoszenia na szkolenie obowiązkowo muszą dołączyć dołączyć wypełniony formularz udziału w projekcie.

Formularz udziału w projekcie – osoba fizyczna
Regulamin projektu
Formularz udziału w projekcie – osoba prawna
Formularz – pomoc de minimis (dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą)
Oświadczenie o pomocy de minimis (dla osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą)

Uwaga!!!

Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu.

Osoby zakwalifikowane do udziału zostaną o tym poinformowane drogą mailową i/lub telefoniczną.

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej:

tel. 0-81 307-66-26, kom 537-600-388, e-mail:  szkolenia@modrzew.org

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Lubelski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020