Ważna informacja dla rolników w sprawie badań pH gleb

Burmistrz Bychawy przekazuje informację otrzymaną z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Lublinie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze do przeprowadzenia na terenie gmin badań pH gleb. W związku z tym, na terenie gminy Bychawa w miesiącach lipiec 2014 – maj 2015 będą prowadzone prace monitoringowe w celu dostarczenia (całkowicie anonimowych) danych do Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa -Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.
Badania posłużą jako jedno z kryteriów do ustalenia powierzchni objętych specjalną formą płatności w latach 2014-2020