Ważne dla rolników – przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy do końca lutego 2018 r.

Burmistrz Bychawy informuje, że każdy rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2018 r. w terminie od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86 zł × ilość ha użytków rolnych.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 r. wynosi 1 zł od 1 litra oleju.

Pieniądze będą wypłacane w terminie do 30 kwietnia 2018 r., gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Bychawie albo przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są dostępne w Punkcie Obsługi Interesanta
w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej  www.bychawa.pl.

Szczegółowe informacje na temat zwrotu można uzyskać w pokoju nr 22 lub pod nr tel. 81 566 00 04, wew. 17.

do pobrania:

E-wniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napędowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej

Formularz pomocowy