Wieczór literacko-muzyczny w 90. Rocznice Odzyskania Niepodległości

plakat

plakat