Władysław Gromek

Wnioskodawca: Janusz Urban, Burmistrz Bychawy (2013)

W Bychawie w latach 1974-1990 dyrektor Bychawskiego Domu Kultury, później do 1996 roku kierownik Rejonowego Urzędu Pracy w Bychawie. Jako dyrektor domu kultury zorganizował pierwszy na Lubelszczyźnie Dyskusyjny Klub Filmowy, który prowadził osobiście przez 20 lat przy bychawskim kinie. Był inicjatorem i wiceprzewodniczącym Komitetu Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego i uczestników Wojny 1920 Roku. Aktywny członek grupy założycielskiej Bychawskiego Towarzystwa Regionalnego, stowarzyszenia utworzonego przy Bychawskim Domu Kultury w 1986 roku. Inicjator, współzałożyciel i wydawca pierwszej w Bychawie powojennej gazety: „Gazeta Bychawska”. W nowej rzeczywistości gospodarczej kraju został powołany do tworzenia instytucji, której do tej pory nie było, tj. urzędu pracy, którego był pierwszym kierownikiem. W tym czasie zainicjował i doprowadził do współpracy miasta Bychawa z La Chapelle sur Erdre we Francji, która trwa do dzisiaj. Z jego inicjatywy powstał również w 1993 r. Związek Prywatnych Przedsiębiorców, którego był wiceprzewodniczącym. Podejmował wiele innych inicjatyw społecznych, które miały ułatwić życie mieszkańcom gminy i spowodować jej bardziej intensywny rozwój. Starał się m.in. o odrestaurowanie synagogi jako zabytku Bychawy i pozostałości materialnej świadczącej o historii Bychawy. Starania te i aktywną pracę zawodową i społeczną przerwał nieszczęśliwy wypadek, który odsunął p. Władysława Gromka od działalności publicznej.