Własna firma na okres wakacji

informacjaJAK ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ SEZONOWĄ
– to nie takie trudne jak ci się wydaje – sam potrafisz – czytaj przewodnik krok po kroku
Przedsiębiorca rozpoczynający działalność sezonową (wakacyjną) podlega takim samym obowiązkom podatkowym jak osoba prowadząca działalność gospodarczą w sposób ciągły.

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

krok 1
– zarejestrowanie we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie miasta/gminy w celu uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
krok 2
– wystąpienie do urzędu statystycznego o nadanie numeru REGON
krok 3
– zgłoszenie do ZUS w celu odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne
krok 4
– założenie firmowego rachunku bankowego
krok 5 obowiązki wobec fiskusa…

Mając wymagane dokumenty (krok 1-4) należy udać się do właściwego miejscowo urzędu skarbowego w celu:
– dokonania zgłoszenia rejestracyjnego – druk NIP-1 (osoba fizyczna)
– wyboru formy opodatkowania zależącej głównie od charakteru prowadzonego biznesu:

  • zasady ogólne, czyli podatek w/g skali podatkowej 19, 30, 40 % ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • karta podatkowa
  • podatek liniowy PIT 19%

Rozważyć także należy czy prowadząc działalność sezonową podatnik chce skorzystać ze zwolnienia z V AT – zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia wartoścl sprzedaży w wysokości 50.000,00 liczonej w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, a w niektórych rodzajach działalności nie może korzystać ze zwolnienia np. sprzedaż alkoholu.
Jeżeli przedsiębiorca chce lub musi być podatnikiem V AT należy przed dniem wykonania pierwszej . czynności opodatkowanej dokonać pisemnej rezygnacji ze zwolnienia poprzez złożenie druku V A T-R.
Należy także rozważyć zakup kasy rejestrującej.
Konieczność jej stosowania od dnia pierwszej sprzedaży "wystąpi wówczas, gdy działalność będzie polegała np. na sprzedaży płyt CD, czy części i akcesoriów samochodowych. W innych przypadkach stosowanie kasy fiskalnej będzie obowiązkowe dopiero po przekroczeniu obrotów w wysokości 20.000,00 na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (sprzedaż detaliczna).

UWAGA! FISKUS RADZI!
Jesteś rolnikiem, właścicielem gospodarstwa rolnego położonego na terenach wiejskich załóż działalność agroturystyczną!
Nie czeka, zbliżają się wakacje – agroturystyka może być dodatkowym źródłem twoich dochodów bez podatku!
Dochody z wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5) i wyżywienia letników w nich zan1ieszkujących są wolne od podatku dochodowego.
Jeżeli spełniasz kryteria takiego rodzaju działalności nie musisz zgłaszać zan1iaru jej prowadzenia \v ewidencji działalności gospodarczej urzędu gminy i w urzędzie skarbowym.