Własna firma Twoją szansą

image_pdfimage_print

Projekt „Własna firma Twoją szansą” skierowany jest do osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu Województwa Lubelskiego pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sadowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów).
Osoby te należą co najmniej do jednej z następujących grup:
a. osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
b. kobiety,
c. osoby z niepełnosprawnościami,
d. osoby długotrwale bezrobotne,
e. osoby o niskich kwalifikacjach

 

Do projektu przyjętych zostanie 100 osób, z których 80 otrzyma bezzwrotne środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu min. 20% które otrzymają środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej zatrudni conajmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę przy czym będą to miejsca pracy utworzone w obszarze białej i/lub zielonej gospodarki.Działania projektowe:

Diagnoza kompetencji

Wsparcie szkoleniowo-doradcze

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wsparcie pomostowe

2017-04-20 ulotka wlasna firma 650
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie:
 http://wlasnafirma.edu.pl