Wprowadzamy bezpośrednią obsługę interesantów realizowaną w Kasie i Punkcie Obsługi Interesanta w zakresie wszystkich spraw załatwianych w Urzędzie

Szanowni Mieszkańcy !

W Urzędzie Miejskim w Bychawie wprowadza się bezpośrednią obsługę interesantów realizowaną w Kasie i Punkcie Obsługi Interesanta w zakresie wszystkich spraw załatwianych w Urzędzie ( § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Dz.U. poz. 878).

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie w Punkcie Obsługi Interesanta nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi (w naszym przypadku 3 osoby), z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Obsługa interesantów wiąże się z obowiązkiem zachowania wytycznych sanitarnych tj. dezynfekcji rąk, zakrywania ust i nosa.

Informujemy, że nadal można składać wnioski oraz korespondencję drogą pocztową i mailową, za pośrednictwem ePUAP lub do wyznaczonej skrzynki podawczej znajdującej się w holu urzędu bez potrzeby przemieszczania się po jego siedzibie. Sprawy można zgłaszać telefonicznie.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego, odpisu aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu urodzenia, a także wnioski meldunkowe można złożyć za pośrednictwem strony https://obywatel.gov.pl/.