Wspólnie zasiądźmy przy Wigilijnym stole

w piątek 21 grudnia 2018 r. 
o godzinie 13.00 
w sali widowiskowej
Bychawskiego Centrum Kultury

Zapraszam wszystkich mieszkańców gminy Bychawa, a w szczególności osoby spędzające wigilię Bożego Narodzenia w samotności.
Bez względu na ich status materialny, społeczny, przekonania i wyznanie.

gorąco zapraszam
burmistrz Bychawy
Janusz Urban