Wybór sołtysa – sołectwo Marysin – Gmina Bychawa – marzec

Burmistrz Bychawy wyznaczył wybory sołtysa w sołectwie Marysin na dzień 7 marca 2016 r. godz. 17.00 – pierwszy termin,

godz. 17.15 – drugi termin.

Wybory odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie ul. Piłsudskiego 22.

 
Porządek obrad zebrania wiejskiego, na którym ma nastąpić wybór sołtysa:
1) Otwarcie zebrania,
2) Wybór przewodniczącego zebrania,
3) Powołanie 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej,
4) Zgłaszanie kandydatur na funkcję sołtysa,
5) Wybory,
6) Zakończenie zebrania.