Wybory do Sejmu i Senatu 9 pażdziernika 2011

image_pdfimage_print

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 8 sierpnia 2011 r.

o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.[1]) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.:

Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 6 – część województwa lubelskiego obejmująca obszary powiatów: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki oraz miasta na prawach powiatu: Lublin.

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 15.
 
Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Okręg wyborczy nr 14 – obejmujący obszary powiatów: lubartowski, łukowski, opolski, puławski, rycki.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
Okręg wyborczy nr 15 – obejmujący obszary powiatów: janowski, kraśnicki, lubelski, łęczyński, świdnicki.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
Okręg wyborczy nr 16 – obejmujący obszar miasta na prawach powiatu: Lublin.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.
Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Lublinie przy ul. Spokojnej 9b.
 
Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej
Stefan Jaworski


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.