Wybory sołtysa w Starej Wsi Drugiej

image_pdfimage_print

Burmistrz Bychawy zarządzeniem Nr 18/0W/10 z dnia  19 kwietnia 2010 roku określił wybory sołtysa w sołectwie Stara Wieś Druga na dzień 30 kwietnia 2010 r. godz. 14.00 – pierwszy termin, godz. 14.15 – drugi termin. Wybory odbęda sie w budynku Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Drugiej.
Porządek obrad zebrania wiejskiego, na którym ma nastąpić wybór sołtysa w sposób następujący:
1) Otwarcie zebrania
2) Wybór przewodniczącego zebrania
3) Powołanie 3-osobowej komisji
4) Zgłaszanie kandydatur na funkcję sołtysa
5) Wybory
6) Zakończenie zebrania.