Wybory – ważna informacja dla osób zmieniających obwody głosowania

INFORMACJA !

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach studenckich w pierwszym głosowaniu będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy (miasta), który sporządził spis wyborców.

 

Wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy, po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę w okresie między dniem pierwszego głosowania, tj. 10 maja 2015 r., a dniem ponownegogłosowania.                                                                                                        

Burmistrz Bychawy

 /-/ Janusz Urban