Wybudowano już oszczędne oświetlenie na ulicy Armii Krajowej w Bychawie

12 stycznia 2018 roku dokonano końcowego odbioru robót obejmujących „Budowa oświetlenia w ulicach Marszałka Józefa Piłsudskiego, Adama Mickiewicza, Armii Krajowej w Bychawie” w zakresie części II

Roboty rozpoczęto dnia 14.09.2017 r. zaś zakończono dnia 22.12.2017 r. Część I: Budowa oświetlenia w ulicach Marszałka Józefa Piłsudskiego i Adama Mickiewicza: –  wykonanie układu pomiarowego, –  budowa linii kablowej – obwód 3, –  budowa punktów oświetleniowych z elementami sterowania – 20 szt. – Typ I opraw. Wartość wykonanych robót części I: 227 500,80 zł brutto Część  II: Budowa oświetlenia w ulicy Armii Krajowej: –  budowa linii kablowej – obwód 1, –  budowa punktów oświetleniowych z elementami sterowania – 11 szt. – Typ II opraw. Wartość wykonanych robót części II: 140 490,60 zł brutto.
Pozostałe elementy projektu „Budowa i modernizacja niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w Gminie Bychawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działania 5.5 „Promocja niskoemisyjności” zrealizowane zostaną jeszcze w 2018 roku.
W ramach projektu powstaną kolejne tańsze linie oświetlenia:
  • linia oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej nr 2269 L Bychawka Trzecia, Bychawka Trzecia-Kolonia, Bychawka Druga-Kolonia o długości 3 km i 84 punktów świetlnych;
  • linia oświetlenia wzdłuż drogi gminnej 107190 L ul. Spokojna w Bychawie o długości 0,4 km i 12 punktów świetlnych;
  • linia oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej 2295 L Wola Gałęzowska o długości 0,8 km i 21 punktów świetlnych;
  • linia oświetlenia wzdłuż drogi krajowej 2304 L Stara Wieś Trzecia o długości 0,72 km i 27 punktów świetlnych.
Planowana wartość projektu to 1 605 486,12 zł. 
 
 
Ciekawostką projektu jest implementacja Systemu Inteligentnego Oświetlenia, który umożliwi automatyczną zmianę parametrów oświetlenia, dostosowując je do bieżących wymagań, wynikających ze zmiennych sytuacji drogowych. Jednocześnie system poinformuje administratora oświetlenia o pracy i awariach on-line.
Okres gwarancyjny trwa 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu.
Projekt „Budowa i modernizacja niskoemisyjnego oświetlenia drogowego w Gminie Bychawa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, działania 5.5 „Promocja niskoemisyjności”.