Wycinka drzew bez zezwolenia – nowe przepisy od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. prywatni właściciele nieruchomości będą mogli bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy rosnące na ich posesjach. Jest jednak warunek – usunięcie drzew czy krzewów nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

2017-01-05 wycinanie drzew poradnikogrodniczy plTakie rozwiązanie przewiduje uchwalona w dniu 16 grudnia 2016 r. nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach. Nowe prawo upraszcza regulacje dotyczące wycinki.

Pozostali właściciele nieruchomości (przedsiębiorcy, firmy, spółdzielnie, zarządy dróg, jednostki samorządu terytorialnego itp.) są zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa jeżeli jego obwód na wysokości 130 cm nie przekracza:

1) 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego i platanu klonolistnego,  

2) 50 cm w przypadku pozostałych drzew.  

 

Zniesiono również wymóg uzyskania zezwolenia na usunięcie krzewów o powierzchni do 25 m2. Ustawa wprowadza również wyłączenia uzyskania zezwolenia w stosunku do drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Wyżej wymienione zmiany nie dotyczą usuwania drzew lub krzewów rosnących w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.