Wydawanie żywności od 10 do 13 sierpnia 2021 – informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bychawie

informuje, że żywność w ramachProgramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Podprogram 2020 będzie wydawana bez podziału na miejscowości w dniach:

10.08.2021r. (wtorek) w godz. od 08:00 do 17:00

11.08.2021r. (środa) w godz. od 08:00 do 17:00

12.08.2021r. (czwartek) w godz. od 08:00 do 17:00

13.08.2021r. (piątek) w godz. od 08:00 do 17:00

w budynku Bychawskiego Centrum Kultury przy ul. Marszalka Józefa Piłsudskiego 34.

W trakcie wydawania żywności w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników OPS-u zajmujących się dystrybucją, prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności tj. stosowanie maseczek ochronnych, zachowania odległości między osobami tj. 2 m., rękawiczek jednorazowych lub uprzedniej dezynfekcji rąk. Osoby starsze posiadające skierowanie do odbioru proszone są o upoważnianie innych osób w ich imieniu do odbioru paczek.