Wyjazd na VI Forum Kobiet Aktywnych w Mirczu. Burmistrz Bychawy zapewnia bezpłatny transport autokarowy

Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES zaprasza na VI Forum Kobiet Aktywnych, które odbędzie się w Gminie Mircze w dn. 1-2 lipca. Burmistrz Bychawy organizuje wyjazd i zapewnia transport autokarowy. Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Bychawie (Punkt Obsługi Interesanta). Karty zgłoszenia udziału należy wysłać do 25 czerwca.
 
2014-06-17 Mircze forum Kobiet Aktywnych 550
Forum Kobiet Aktywnych to cykliczne wydarzenie integrujące i aktywizujące środowiska aktywnych kobiet mieszkających na terenach wiejskich województwa lubelskiego.

Celem tegorocznego spotkania jest otwieranie kobiet na współpracę międzynarodową oraz wzmacnianie w aktywności dzięki doświadczaniu różnych form działalności kobiet z różnych krajów. VI Forum Kobiet Aktywnych odbędzie się pod hasłem „Transgraniczna aktywność kobiet” Miejscem realizacji przedsięwzięcia będzie gmina Mircze położona nad Bugiem przy granicy Polsko-Ukraińskiej. Poprzez temat, podejmowane zagadnienia, ale także lokalizację tegorocznego Forum, chcemy zwrócić uwagę na potrzebę akceptacji dla różnorodności towarzyszącej nam w życiu codziennym. 
 
Przypominamy o konieczności wypełnienia kart zgłoszeniowych. Karty nam pozwolą ustalić szacowaną liczbę osób deklarujących udział w Forum (nie chcemy by dla kogoś zabrakło planowanych atrakcji!).
Biletem wstępu na Forum będą książki.
Więcej na temat forum Stowarzyszenie Bona Fides.pl