Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem – listopad 2017

OGŁOSZENIE Burmistrza Bychawy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm./ informuję, iż na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Partyzantów 1 został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bychawa w obrębie ulicy Zamkowej przeznaczonej do oddania w najem.

Burmistrz Bychawy
/-/
Janusz Urban

źródło: https://umbychawa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=54163