Wyniki o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

image_pdfimage_print

Data utworzenia: 2019-02-20

Opis:

OSSO.524.1.2019, Bychawa, dnia 20.02.2019 r.

WYNIKI

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Bychawy informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ofert ogłoszony w dniu 23 stycznia 2019 r. przez Burmistrza Bychawy na realizacje zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Burmistrz Bychawy po zapoznaniu się z protokołem Komisji konkursowej przyznał dotację w wysokości 125 000,00 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia pięć tysięcy) Bychawskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „GRANIT” na realizacje zadania pod tytułem „Organizacja szkolenia sportowego, organizacja zawodów sportowych, propagowanie form aktywnego wypoczynku, rozgrywki sportowe w zakresie piłki nożnej, siatkowej i koszykowej”.

Burmistrz Bychawy
Janusz Urban