Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.

image_pdfimage_print

W dniu 24 marca 2014 roku Komisja konkursowa dokonała oceny ofert złożonych w konkursie ofert na realizację zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r. 

 Rekomendację Komisji do zawarcia umowy otrzymały niżej wymienione kluby sportowe:

  


1. Bychawski Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania: 80 000,00 zł

Zadanie: Realizacja programów szkolenia sportowego w różnych kategoriach wiekowych w piłce nożnej i piłce siatkowej. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej realizowane na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych oraz zaspokajania potrzeb społecznych i podnoszenia poziomu życia mieszkańców gminy Bychawa.

2. Klub Sportowy „STARKA”

Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania: 6 000,00 zł

Zadanie: Realizacja programów szkolenia sportowego w różnych kategoriach wiekowych w piłce nożnej i piłce siatkowej. Szkolenie sportowe w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży ze Starej Wsi w gminie Bychawa.

3. Uczniowski Klub Sportowy „PODKOWA”

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania: 4 000,00 zł.

Zadanie: Organizacja sportowych zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży.

Uzasadnienie wyboru:

Wyżej wymienione oferty otrzymały w ocenie merytorycznej 65 punktów i więcej, i w związku z powyższym komisja rekomenduje Burmistrzowi Bychawy ww. zadania do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.

/-/ Jolanta Cajzer

Przewodnicząca

Komisji Konkursowej

Bychawa, 25.03 2014 r.

 

plik źródłowy