Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w 2012 roku

image_pdfimage_print

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2012 r.

W dniach 14 – 23.03.2012 roku Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2012 na terenie gminy Bychawa, dokonała oceny ofert złożonych w konkursie ofert ogłoszonym przez Burmistrza Bychawy w dniu 20.02.2012 roku na realizację zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2012 r.

 Rekomendację Komisji do zawarcia umowy otrzymali:
1. Bychawski Ludowy Klub Sportowy „GRANIT”
Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania: 83 000,00 zł
Zadanie: „Współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej i piłki siatkowej ”

 2. Klub Sportowy „STARKA”
Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania: 7 000,00 zł
Zadanie: „Współdziałanie z klubami sportowymi na rzecz szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie piłki nożnej”
 
3. Uczniowski Klub Sportowy „PODKOWA”
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania: 4 200,00 zł.
Zadanie: „Organizacja pozaszkolnych zajęć sportowych dla dzieci ze szkół podstawowych”

Uzasadnienie wyboru:
Oferty wyżej wymienionych stowarzyszeń zostały wybrane, ponieważ spełniły warunki Regulaminu otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz otrzymały pozytywną ocenę Komisji Konkursowej.

/-/ Jolanta Cajzer
 Przewodnicząca Komisji Konkursowej