Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012 roku

image_pdfimage_print

Wyniki
otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012 r.

W dniu 05.06.2012 roku Komisja konkursowa ds. opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w roku 2012 na terenie gminy Bychawa, dokonała oceny oferty złożonej w konkursie ofert ogłoszonym przez Burmistrza Bychawy w dniu 28.05.2012 roku na realizację zadań Gminy Bychawa o charakterze pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2012 r.

Rekomendację Komisji do zawarcia umowy otrzymał:
Uczniowski Klub Sportowy „PODKOWA”
Kwota przeznaczona na dofinansowanie zadania: 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych)
Zadanie: „Zorganizowanie zajęć sportowych dla uczniów – powszechna nauka pływania”

Uzasadnienie wyboru:
Oferta została wybrana, ponieważ spełniła warunki Regulaminu otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz otrzymała pozytywną ocenę Komisji Konkursowej.

/-/ Jolanta Cajzer
Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Bychawa, 06.06.2012 r.