Wytyczne MRiRW oraz GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego (gis.gov.pl) ukazały się „Wytyczne MRiRW oraz GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 aktualizacja 31.03.2021 r.”, zgodnie z którymi przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie rekomendacji w zakresie m.in. Procedur dotyczących zapewnienia transportu i warunków kwarantanny (część A), Procedur ograniczających szerzenie się wirusa (część B), Procedur w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika (część C).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie zwraca się z prośbą o zamieszczenie komunikatu w lokalnych środkach przekazu, na stronie internetowej Urzędu Gminy, a także przekazanie powyższej informacji wraz z załączonym pismem skierowanym do Sołtysów miejscowości należących do gminy.

Wobec zaistniałej sytuacji epidemiologicznej zasadne jest podejmowanie wszelkich działań mających na celu zapobieganie szerzenia się nowych zachorowań, poprzez ustalenie przez lokalne władze adresów gospodarstw, w których przy zbiorach płodów rolnych pracują cudzoziemcy.