X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 6 sierpnia (wtorek) 2019 r.

Informuję, że X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 6 sierpnia (wtorek) 2019 r. o godz. 8.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
    a) zmian wieloletniej prognozy finansowej,
    b) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu.
  3. Sprawy organizacyjne.
  4. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń