X Ogólnopolski Festyn „W Krainie Pierogów” Bychawa 2009

image_pdfimage_print

 BURMISTRZ BYCHAWY i BYCHAWSKIE CENTRUM KULTURY Pyszne Bychawskie pierogi

serdecznie zapraszają na

X OGÓLNOPOLSKI FESTYN "W KRAINIE PIEROGÓW"

Niedziela 24 maja 2009 (Stadion Sportowy)

 {jgmp3 file:=[downloads/festyn_bychawa2009_spot.mp3]}

Godz.   7.00 – Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Bychawy – zalew w Bychawie
Godz. 10.00 – Zawody strzeleckie o Puchar Burmistrza Bychawy  – strzelnica Podzamcze
    

STADION

Godz. 13.00 – Rozpoczęcie Festynu  – Występ finalistów Dziecięcych i Młodzieżowych Spotkań  z Piosenką „KAMERTON 2009”
13.20 – Koncert zespołu – ASTER – ŚDS Bychawa
13.50 – Występ Klubu Seniora – Bychawa
14.15 – Śpiewające Dzieciaki – BCK Bychawa            
14.55 – Uroczyste powitanie przez Burmistrza Bychawy – Andrzeja Sobaszka
            – Rozpoczęcie konkursu dla VIP – w lepieniu pierogów
15.00 – Koncert Zespołu CLIVER
16.15 – Występ Zespołu Pieśni i Tańca „PODKOWIACY”- BCK
16.45 – Wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości
17.00 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Zespołu Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego z Bychawy
17.30 –  Koncert Zespołu SAUIN – muzyka irlandzka
18.15 – Blok konkursów o sponsorach
18.30 – Biesiada Lwowska
19.30 – Wręczenie Nagrody Specjalnej dla PERŁA – Browary Lubelskie SA
19.45 – X Mistrzostwa Świata w Zjadaniu Pierogów
            – Wręczenie nagród w zawodach wędkarskich i strzeleckich,
            – Wybory Miss Festynu – organizator: MagMar models
20.00 – TRIO Wokalne – BCK Bychawa
21.00 – Koncert Gwiazdy –  DODA Doda
22.30 – Pokaz sztucznych ogni
22.45 – DJ Hiszpan
24.00 – Zakończenie Festynu

patronat honorowy

patronat medialny

sponsorzy 

Osoby zainteresowane stoiskami handlowymi proszone są o kontakt z Bychawskim Centrum Kultury tel. 0-81 56-60-124


REGULAMIN PORZĄDKOWY
DNI BYCHAWY – X OGÓLNOPOLSKIEGO FESTYNU
„W KRAINIE PIEROGÓW”
1. Organizatorem Dni Bychawy – X OGÓLNOPOLSKIEGO FESTYNU „W KRAINIE PIEROGÓW” – jest BYCHAWSKIE CENTRUM KULTURY w BYCHAWIE. Festyn odbywa się na terenie zamkniętym – Stadion Miejski w Bychawie, ul. Sportowa 8.
2. Festyn odbywa się w dniu 24 maja 2009 roku, i jest imprezą biletowaną – biletem jednorazowym w wysokości 10 zł (nie dotyczy dzieci do lat 12 – legitymacja szkolna). Organizator dopuszcza możliwość ponownego wejścia na imprezę po wcześniejszym wyjściu, jednak po okazaniu na ręku specjalnej opaski organizatora – która stanowi jednocześnie bilet upoważniający do uczestnictwa w Festynie. Opaska jest jednorazowa, zerwana z ręki lub rozerwana – TRACI SWOJĄ WAŻNOŚĆ.
3. Impreza rozpoczyna się o godzinie 13.00
4. Publiczność ma wstęp na teren imprezy od godz. 12.30 i przebywać tam może do zakończenia imprezy tj. do około godz. 24.00, a następnie powinna bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy.
5. Osoby obecne na Festynie mają obowiązek zachować się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać regulaminu obiektu i imprezy.
6. Osobom obecnym na Festynie – imprezie masowej zabrania się w szczególności wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych oraz pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych w tym piwa, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
7. Organizator Festynu zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i bagażu osób wchodzących na imprezę, w przypadkach określonych przepisami prawa osoby, które odmawiają poddania się tej czynności nie będą wpuszczane.
8. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie imprezy jest zabronione.
9. Dozwolone jest spożywanie jedynie napojów alkoholowych sprzedawanych na terenie imprezy i w miejscach do tego wyznaczonych.
10. Organizator zastrzega sobie prawo nie wpuszczania na imprezę osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających albo substancji psychotropowych.
11. Psy mogą być wprowadzane na teren imprezy wyłącznie w kagańcu i prowadzone na smyczy.
12. Psy nie mogą załatwiać potrzeb fizjologicznych na terenie, na którym przebywa publiczność lub inni uczestnicy Festynu.
13. Inne małe zwierzęta mogą być wnoszone na teren Festynu pod warunkiem umieszczenia ich w przystosowanych do tego celu klatkach, koszach itp.
14. Zabrania się niszczenia zieleni, tablic informacyjnych, ławek, koszy na śmieci oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy oraz wzniecania ognia, używania wyrazów i wyrażeń niecenzuralnych i wznoszenia okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obscenicznych, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
15. Osoby znajdujące się na Festynie, które dopuszczać się będą zakłócania porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje, lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo też będą spożywać lub zażywać substancje lub wyroby, o których mowa w pkt. 5 niniejszego regulaminu, albo nie będą przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu będą usunięte z Festynu.
16. Osoby, o których mowa w ust. 14, jeżeli zachowaniem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
17. Publiczność ma dostęp do poszczególnych sfer wydzielonych na Festynie, zgodnie z zasadami określonymi przez organizatora.
18. Pojazdy uczestników Festynu mają bezwzględny zakaz wjazdu na teren Festynu jak i na drogę dojazdową zgodnie z ustawionymi znakami drogowymi (parkowanie na wyznaczonym parkingu). Pozostałe pojazdy dopuszczone do ruchu (min. pojazdy organizatora, VIP, artystów lub inne) mogą poruszać się po drogach dojazdowych i parkować na terenie imprezy jedynie w miejscach do tego wyznaczonych, zgodnie z zasadami ustalonymi przez organizatora.
19. Organizatorzy, wykonując postanowienia niniejszego regulaminu, działają poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy MIRO Sp. z o.o. , stanowiących służbę porządkową organizatora imprezy, której powierzone zostaną obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy.
20. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
21. Regulamin Porządkowy imprezy udostępniany jest uczestnikom w miejscu wejścia na imprezę (Tablica Informacyjna) oraz na terenie całej imprezy poprzez wywieszenie.