XI sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 r.

image_pdfimage_print

o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. M. J. Piłsudskiego 22.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie protokołu z IX i X sesji.
3. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
4. Informacja o realizacji uchwał i pracy Burmistrza od ostatniej sesji.
5. Wręczenie nagrody Gminy Bychawa za upowszechnianie kultury.
6. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • a) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  • b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości,
  • c) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości,
  • d) zawarcia porozumienia z Gminą Krzczonów oraz z Gminą Wysokie w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Krzczonów i Gminy Wysokie opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bychawie,
  • e) uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Bychawie,
  • f) zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.
  • g) udzielenia przez Gminę Bychawa pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu

8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń