XIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 1 lipca (środa) 2020 r.

Informuję, że XIX sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 1 lipca (środa) 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. 
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Bychawa za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Bychawy.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bychawy z wykonania budżetu za 2019 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bychawy z wykonania budżetu za 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Bychawy z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
  • zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.
 8. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Bychawie za I półrocze 2020 r.
 9. Sprawy organizacyjne.
 10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń