XL sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 25 maja (środa) 2022 r

Informuję, że XL sesja Rady Miejskiej w Bychawie odbędzie się w dniu 25 maja (środa) 2022 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie przy ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 22.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zgłaszanie interpelacji.
 3. Sprawozdanie burmistrza z działalności między sesjami, sprawozdanie z realizacji uchwał.
 4. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy.
 5. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Bychawa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  a) zakresu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  b) zmian w uchwale budżetowej na rok 2022,
  c) udzielenia pomocy rzeczowej dla jednostki samorządowej o statusie gminy partnerskiej, położonej na terenie Ukrainy.
 8. Sprawy organizacyjne.
 9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Szacoń